Τεχνολογία και Προγραμματισμός Υπολογιστών
  TEXNOΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 
  Εισαγωγική Σελίδα
  Διαφάνειες Μαθημάτων/Αναλυτικό Διάγραμμα Μελέτης
  Εργασίες
  Ανακοινώσεις
  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
  Σχετικοί Σύνδεσμοι
  Ε_class Μαθήματος
  Link zoom (για C) τηλεδιασκέψεων μαθήματος
  Ανακοίνωση Βαθμολογίας
  Ιστοσελίδα Εργαστηρίου
  Επικοινωνία
 
   
PDS Group HPCLAB

Εισαγωγή(2020-2021)
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ E_CLASS TOY MAΘΗΜΑΤΟΣ ((CEID1122 - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ(ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ)), το site ειναι βοηθητικό και για τη C.

Tα μαθήματα Εισαγωγή στο Διαδικαστικό Προγραμματισμό ΚΑΙ Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών και των Επικοινωνιών ( http://www.ceid.upatras.gr/webpages/faculty/alexiou/eis_sys/) έχουν ενοποιηθεί στο μάθημα: Τεχνολογία και Προγραμματισμός των Υπολογιστών, με βασικό διδακτικό βοήθημα το βιβλίο του Behrouz Forouzan, Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών (3η έκδοση), εκδόσεις Κλειδαριθμος και το παρεχόμενο στους φοιτητές διδακτικό βοήθημα στη γλώσσα C. Βασικές έννοιες επιστήμης υπολογιστων : Πληροφορία, Επεξεργασία, Αλγόριθμος, Ρεπερτόριο εντολών, Πρόγραμμα. Δομή Υπολογιστικών Συστημάτων. Οργάνωση και Λειτουργία Η/Υ. Τρόποι Αναπαράστασης Πληροφοριών. Βασικές Πράξεις σε Αριθμητικά Δεδομένα. Τρόποι Διευθυνσιοδότησης Πληροφορίας. Σύστημα Μνήμης. Περιφερειακές Συσκευές. Δίκτυα Υπολογιστών.Εισαγωγικές έννοιες (πρόβλημα, αλγόριθμος, πρόγραμμα). Διαδικασία εκτέλεσης ενός προγράμματος. Ορισμός μίας γλώσσας προγραμματισμού, η γλώσσα C. Δομή προγράμματος C. Αλφάβητο, λεξιλόγιο, σταθερές, μεταβλητές. Βασικοί τύποι δεδομένων. Βασικές εντολές εισόδου και εξόδου. Τελεστές και κατηγορίες εκφράσεων. Έλεγχος ροής προγράμματος και δομές επιλογής και επανάληψης. Τύπος πίνακα και τύπος δείκτη. Υποπρογράμματα και συναρτήσεις στη C. Προχωρημένα θέματα συναρτήσεων (εμβέλεια, πέρασμα παραμέτρων). Δομές στη C και προσπέλαση αρχείων. Το μάθημα περιέχει και μία σειρά ασκήσεων στη γλώσσα προγραμματισμού C. Οι ασκήσεις αυτές υλοποιούνται από τους φοιτητές με στόχο την εμπέδωση των όσων έχουν διδαχθεί στη θεωρία. Στα πλαίσια του εργαστηρίου ο πρωτοετής φοιτητής έρχεται πρώτη φορά σε επαφή με τον διαδικαστικό προγραμματισμό σε υπολογιστικά περιβάλλοντα Unix. Για το εισαγωγικό αυτό εργαστήριο, που σκοπό έχει να διδάξει στους πρωτοετείς φοιτητές τις μεθόδους και τις τεχνικές του προγραμματισμού, επιλέχθηκε η γλώσσα προγραμματισμού C.

Η σύγχρονη αντίληψη για την εισαγωγή στον προγραμματισμό, σε πανεπιστημιακό επίπεδο, είναι ότι οι πρωτοετείς φοιτητές πρέπει να εισάγονται στον προγραμματισμό με χρήση "μοντέρνων" γλωσσών αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού όπως C++ και java. Εμείς λαμβάνοντας υπόψη ότι στη σύνθεση των πρωτοετών φοιτητών του τμήματος μόνο μικρό ποσοστό έχει πρότερη εμπειρία στον προγραμματισμό, από τις λυκειακές τους σπουδές, πιστεύουμε ότι η επιλογή της C συνδυάζει μία θεμελιώδη γλώσσα προγραμματισμού που είναι ταυτόχρονα και η βάση των μοντέρνων γλωσσών προγραμματισμού. Έτσι προσφέρει μεγάλη προγραμματιστική εμπειρία στους φοιτητές μας ενώ ταυτόχρονα αποτελεί το καλύτερο εφαλτήριο για γρήγορη και σε βάθος κατανόηση όλων των υπόλοιπων γλωσσών προγραμματισμού.


Λίστα όσων έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση της προόδου. Είναι όσοι έχουν δηλώσει το μάθημα στο progress.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (2020-2021) ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΛΗ ΑΝΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΑ ΔΙΑΛΕΞΗ (το χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό, μπορεί να γίνουν διορθώσεις/αλλαγές από τους διδάσκοντες)

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 16.11, ΕΝΩ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑ ΑΡΧΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΗΛΙΑ (με μία ενημέρωση και από τον κ. Μακρή) ΣΤΙΣ 9.11 ΚΑΙ 10.11.

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

OI EΞΕΤΑΣΕΙΣ KAI TA ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΩΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2020-2021

Παρουσίαση 12_10_2020 2020-2021

Παρουσίαση 13_10_2020 2020-2021

Παρουσίαση 16_10_2020 2020-2021

Παρουσίαση 19_10_2020 2020-2021

Παρουσίαση 26_10_2020 2020-2021

Παρουσίαση 27_10_2020 2020-2021 κ. Βογιατζάκη

Διαφάνειες Διαλέξεων κας Βογιατζάκη (Οκτώβριος-Νοέμβριος 2020)

Παρουσίαση 27_10_2020 2020-2021 κ. Άρη Ηλία

Παρουσίαση 2_11_2020 2020-2021 κ. Άρη Ηλία

Παρουσίαση 2_11_2020 2020-2021 κ. Άρη Ηλία

Παρουσίαση 9_11_2020_a 2020-2021 (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) κ. Άρη Ηλία

Παρουσίαση 9_11_2020_b 2020-2021 (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) κ. Άρη Ηλία

Παρουσίαση 13_11_2020 Bάσεις Δεδομένων 2020-2021 κ. Άρη Ηλία

Παρουσίαση 16_11_2020 2020-2021 (ΓΛΩΣΣΑ C) κ. Xρήστου Μακρή

Παρουσίαση 21_11_2020 2020-2021 (ΓΛΩΣΣΑ C) κ. Xρήστου Μακρή

Παρουσίαση 23_11_2020 (τελεστές) 2020-2021 (ΓΛΩΣΣΑ C) κ. Xρήστου Μακρή

Παρουσίαση 23_11_2020 (βρόχοι και εντολές επιλογής) 2020-2021 (ΓΛΩΣΣΑ C) κ. Xρήστου Μακρή

Παρουσίαση 24_11_2020 (πίνακες) 2020-2021 (ΓΛΩΣΣΑ C) κ. Xρήστου Μακρή

Παρουσίαση 24_11_2020 (προβλήματα στο χειρισμό αριθμών) 2020-2021 (ΓΛΩΣΣΑ C) κ. Xρήστου Μακρή

Παρουσίαση 28_11_2020 Διαφάνειες για πίνακες και αλφαριθμητικά βιβλίου κ.κ. Τσελίκη,Τσελίκα και παραδείγματα κώδικα μαθήματος 2020-2021 (ΓΛΩΣΣΑ C) κ. Xρήστου Μακρή

Παρουσίαση 1/12/2020 Διαφάνειες για συναρτήσεις δικές μας και βιβλίου κ.κ. Τσελίκη,Τσελίκα και παραδείγματα κώδικα μαθήματος 1/12/2020 (Mακρής Χρήστος)

Παρουσίαση 7/12/2020 Διαφάνειες για συναρτήσεις και pointers δικές μας και βιβλίου κ.κ. Τσελίκη,Τσελίκα και παραδείγματα κώδικα μαθήματος 7/12/2020 (Mακρής Χρήστος)

Παρουσίαση 8/12/2020 Διαφάνειες για structs βιβλίου κ.κ. Τσελίκη,Τσελίκα και παραδείγματα κώδικα μαθήματος 8/12/2020 (Mακρής Χρήστος)

Παρουσίαση 14/12/2020 (οι διαφάνειες είναι ίδιες με προηγουμένων μαθημάτων) και τα παραδείγματα κώδικα μαθήματος 14/12/2020 (Mακρής Χρήστος)

Παρουσίαση 15/12/2020 (οι διαφάνειες είναι ίδιες με προηγουμένων μαθημάτων) και τα παραδείγματα κώδικα μαθήματος 15/12/2020 (Κομνηνός Ανδρέας)

Παρουσιάσεις 21/12/2020 KAI 22/12/2020 του κ. Σιούτα Σπύρου

Παραδείγματα κώδικα δύο τελευταίων μαθημάτων 11/1/2021 KAI 12/1/2021

ΛΥΣΕΙΣ (ΣΧΗΜΑΤΑ ΛΥΣΕΩΝ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 2020-2021

Διαδικαστικά Εξέτασης C Μαθήματος ΤΠΥ (18.1, 19.1, 20.1, 21.1)

LINK ZOOM (για C) ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ 2020-2021


Το μάθημα Τεχνολογία και Προγραμματισμός των Υπολογιστών, θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 12/10/2020 εξ' αποστάσεως χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο LINK ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ 2020-2021. Οι φοιτητές που διαθέτουν λογαριασμό θα πρέπει να συνδεθούν με το λογαριασμό που έχουν κεντρικά από το Πανεπιστήμιο (upnet). Οι πρωτοετείς θα μπορούν να συνδεθούν με τη δήλωση μιας διεύθυνσης που επιθυμούν. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής και αποκτήσουν λογαριασμό πρόσβασης στις υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, θα πρέπει να συνδέονται με αυτό το λογαριασμό. Οδηγίες για τη χρήση του Skype for Business, θα βρείτε στη διεύθυνση https://sfb.sites.upnet.gr/stu-attendee/ και ειδικά για τους πρωτοετείς φοιτητές υπάρχουν και στη διεύθυνση https://sfb.sites.upnet.gr/guests/