Τεχνολογία και Προγραμματισμός Υπολογιστών
  TEXNOΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 
  Εισαγωγική Σελίδα
  Διαφάνειες Μαθημάτων/Αναλυτικό Διάγραμμα Μελέτης
  Εργασίες
  Ανακοινώσεις
  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
  Σχετικοί Σύνδεσμοι
  Forum Μαθήματος
  Ανακοίνωση Βαθμολογίας
  Ιστοσελίδα Εργαστηρίου
  Επικοινωνία
 
   
PDS Group HPCLAB

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Σ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ C 2017-8:

Οι εξετάσεις στο κομμάτι της C (1/3 της βαθμολογίας) θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο (Υπολογιστικό Κέντρο) την εβδομάδα 15.1.2018 – 19.1.2018. Κάθε φοιτητής εξετάζεται με βάση τα τμήματα εργαστηρίου που έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος (http://software.hpclab.ceid.upatras.gr/ ) KAI THN ANTIΣΤΟΙΧΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ: TMHMA 1 ΔΕΥΤΕΡΑ 15.1 08:00-10:00, ΤΜΗΜΑ 2 ΔΕΥΤΕΡΑ 15.1 10:00-12:00, ΤΜΗΜΑ 3 ΔΕΥΤΕΡΑ 15.1 15:00-17:00, ΤΜΗΜΑ 4 ΤΕΤΑΡΤΗ 17.1 15:00-17:00 ΤΜΗΜΑ 5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.1, 11:00-13:00, ΤΜΗΜΑ 6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.1, 13:00-15:00. Μαζί με τους πρωτοετείς εξετάζονται και οι φοιτητές μεγαλυτέρων ετών (2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017) ΚΑΙ οι παλαιοι φοιτητές που χρωστούν το μάθημα Εισαγωγή στον Διαδικαστικό Προγραμματισμό Οι φοιτητές μεγαλυτέρων ετών πρέπει να στείλουν e_mail στη διεύθυνση makri@ceid.upatras.gr δηλώνοντας την πρόθεσή τους να εξεταστούν καθώς και το τμήμα στο οποίο θέλουν να εξεταστούν.