Τεχνολογία και Προγραμματισμός Υπολογιστών
  TEXNOΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 
  Εισαγωγική Σελίδα
  Διαφάνειες Μαθημάτων/Αναλυτικό Διάγραμμα Μελέτης
  Εργασίες
  Ανακοινώσεις
  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
  Σχετικοί Σύνδεσμοι
  Forum Μαθήματος
  Ανακοίνωση Βαθμολογίας
  Ιστοσελίδα Εργαστηρίου
  Επικοινωνία
 
   
PDS Group HPCLAB

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Σ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ C 2019-20:

Διαδικαστικά εργαστηρίου 2019-2020: TO EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΕΚΙΝΑ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019. Το εργαστήριο θα πραγματοποιείται ένα δίωρο κάθε εβδομάδα με τους φοιτητές χωρισμένους σε 6 τμήματα, στο χώρο του Υπολογιστικού Κέντρου. Τα τμήματα είναι: Δευτέρα 09:00-11:00 (τμήμα 1, μεγάλη/μικρή αίθουσα Υπολογιστικού Κέντρου), Tρίτη 09:00-11:00 (τμήμα 2, μεγάλη/μικρή αίθουσα Υπολογιστικού Κέντρου), Tρίτη 11:00-13:00 (τμήμα 3, μεγάλη/μικρή αίθουσα Υπολογιστικού Κέντρου), Τρίτη 13:00-15:00 (τμήμα 4, μεγάλη/μικρή αίθουσα Υπολογιστικού Κέντρου), Πέμπτη 14:00-16:00 (τμήμα 5, μεγάλη/μικρή αίθουσα Υπολογιστικού Κέντρου). Οι ασκήσεις του εργαστηρίου για το 2019-2020 είναι 3 σύνολα (3 εβδομάδες το κάθε σύνολο διάρκεια επίλυσης). Οι ασκήσεις ειναι προαιρετικές χωρίς βαθμολογική συνεισφορά, και για την εξάσκηση των φοιτητών. To δίωρο εργαστηρίου οι φοιτητές έρχονται για να τεσταρουν τους κωδικές τους και για να βοηθηθούν αν κατι δεν παει καλα. Για κάθε υποερώτημα ο φοιτητής θα πρέπει να έχει το αντίστοιχο αρχείο κώδικα C αποθηκευμένο στο λογαριασμό του στο diogenis.ceid.upatras.gr το οποίο θα πρέπει να έχει μεταγλωττιστεί χωρίς σφάλματα, ενώ για το σύνολο των ερωτημάτων ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΣΕΙ και μια αναφορά κειμένου με τις απαντήσεις του. Η αναφορά θα πρέπει να εμπεριέχει όλα τα ζητούμενα αρχεία κωδικα, επαρκως σχολιασμένα, απαντήσεις όπου αυτές ζητούνται, και ατιολογήσεις (αν κρινεται απαραίτητο) στις υλοποιήσεις που έχουν επιλεχθεί.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Οι ασκήσεις ειναι προαιρετικές χωρίς βαθμολογική συνεισφορά, και για την εξάσκηση των φοιτητών. Τo δίωρο εργαστηρίου οι φοιτητές έρχονται για να τεσταρουν τους κωδικές τους και για να βοηθιούνται αν κατι δεν παει καλα. ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (13.1.2020-17.1.2020 - Ο ΚΑΘΕ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ), ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, με θέματα παρόμοια με αυτά των ασκήσεων, και βαθμολογική συνεισφορα 1/3 ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.