Τεχνολογία και Προγραμματισμός Υπολογιστών
  TEXNOΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
home
  Εισαγωγική Σελίδα
  Διαφάνειες Μαθημάτων/Αναλυτικό Διάγραμμα Μελέτης
  Εργασίες
  Ανακοινώσεις
  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
  Σχετικοί Σύνδεσμοι
  Forum Μαθήματος
  Ανακοίνωση Βαθμολογίας
  Ιστοσελίδα Εργαστηρίου
  Επικοινωνία
 
   
PDS Group HPCLAB

Βαθμολογίες Ιουνίου 2018
 

Στην ιστοσελίδα https://www.ceid.upatras.gr/webpages/courses/cplusplus/makris/cjune2018.xls [xls ] αναρτήθηκαν, τα αποτελέσματα Ιουνίου 2018 για το κομμάτι της C των επι πτυχίω φοιτητών. Όσοι θέλουν διευκρινήσεις για τον βαθμό τους να έλθουν ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/6/18 ώρα 17.00-18:00 στο γραφείο του κ. Μακρή. (ΠΡΟΚΑΤ Π304).

Βαθμολογίες Φεβρουαρίου 2018
 

Στην ιστοσελίδα https://www.ceid.upatras.gr/webpages/courses/cplusplus/makris/c_2018.xls [xls ] αναρτήθηκαν, τα αποτελέσματα Φεβρουραρίου 2018 για το κομμάτι της C του ενιαίου μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Όσοι θέλουν διευκρινήσεις για τον βαθμό τους να έλθουν ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2/18 ώρα 09.30-10:30 στο γραφείο μου (ΠΡΟΚΑΤ Π304). Η βαθμολογία της προόοδου και Ο ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΡΙΤΗ. Για τους >=4-ετείς φοιτητές που το μάθημα δεν είναι ενιαίο έχει ανακοινωθεί η βαθμολογία στη C περιόδου Φεβρουαρίου 2018: http://software.hpclab.ceid.upatras.gr/c_2018.xls [xls ]. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έλθουν για ερωτήσεις στο βαθμό τους την Παρασκευή 09-02-2018 μεταξύ 12:00 και 13:00 στο γραφείο του κ. Μακρή.

Βαθμολογίες Σεπτεμβρίου 2017
 

Στην ιστοσελίδα https://www.ceid.upatras.gr/webpages/courses/cplusplus/makris/tpy_sept_2017.xls [xls ] έχει ανακοινωθεί η βαθμολογία Σεπτεμβρίου 2017 για το μάθημα Τεχνολογία και Προγραμματισμός Υπολογιστών. Για τους >=4-ετείς φοιτητές η βαθμολογία στη C υπάρχει σε άλλο αρχείο στην ιστοσελίδα του μαθήματος: http://software.hpclab.ceid.upatras.gr/c_sept_2017.xls [xls ] . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το γραπτό τους την Τρίτη 26-09-2017 μεταξύ 12:00 και 13:30 στο γραφείο του κ. Αριστείδη Ηλία στο ισόγειο του Β' Κτιρίου,

Βαθμολογίες Σεπτεμβρίου 2016
 

Βαθμολογία Τεχνολογία και Προγραμματισμός Υπολογιστών ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 [xls ], ΤΟ 4,5 ΓΙΝΕΤΑΙ 5. Oι φοιτητές που θέλουν να δουν το γραπτό τους πρέπει να περάσουν από το γραφείο του του κ. Α. Ηλία στο ισόγειο του Β' Κτιρίου (ανατολική πτέρυγα) την Δευτέρα 19.9.2016, 17:00-18:00. Βαθμολογία Εισαγωγή στο Διαδικαστικό προγραμματισμο (ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΡΙΤΟΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ), Σεπτέμβριος 2016 [xls ] Oι φοιτητές που θέλουν να δουν το γραπτό τους στη C πρέπει να περάσουν από το γραφείο του κ. Μακρή την Δευτέρα 5.9.2016, 18:00-19:00. Bαθμολογία Τεχνολογία και Προγραμματισμό Υπολογιστών (ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΕΤΩΝ), Σεπτέμβριος 2016 [xls ] Oι φοιτητές που θέλουν να δουν το γραπτό τους στο κομμάτι της C , πρέπει να περάσουν από το γραφείο του κ. Μακρή την Δευτέρα 5.9.2016, 18:00-19:00. Για το κομμάτι του κ. Αλεξίου πρέπει να περάσουν από το γραφείο του κ. Αλεξίου την Δευτέρα 5.9.2016, 11:00-12:00. H βαθμολογία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ των ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΘΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ FORUM TOY MAΘΗΜΑΤΟΣ,

Βαθμολογίες Ιουνίου 2016
 

Βαθμολογία Εισαγωγή στο Διαδικαστικό προγραμματισμο (ΦΟΙΤΗΤΩΝ επι διπλωματι Ιούνιοε 2016 [xls ] Oι φοιτητές που θέλουν να δουν το γραπτό τους στη C πρέπει να περάσουν από το γραφείο του κ. Μακρή την Δευτέρα 4.7.2016, 09:00-10:00. Το 4.5 γίνεται 5.

Βαθμολογίες Ιανουαρίου 2016
 

Βαθμολογία Εισαγωγή στο Διαδικαστικό προγραμματισμο (ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΡΙΤΟΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ), Ιανουάριος 2016 [xls ] Oι φοιτητές που θέλουν να δουν το γραπτό τους στη C πρέπει να περάσουν από το γραφείο του κ. Μακρή την Παρασκευή 12.2.2016, 17:00-18:00. Το 4.5 γίνεται 5. Bαθμολογία Τεχνολογία και Προγραμματισμό Υπολογιστών (ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΕΤΩΝ), Iανουάριος 2016 [xls ] Oι φοιτητές που θέλουν να δουν το γραπτό τους στο κομμάτι της C πρέπει να περάσουν από το γραφείο του κ. Μακρή την Παρασκευή 12.2.2016, 17:00-18:00. Για το κομμάτι του κ. Αλεξίου ισχύει ό,τι έχει ανακοινωθεί από τον ιδιο. Το 4.5 γίνεται 5. Βαθμολογία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ), Ιανουάριος 2016 [txt ] (έχει πραγματοποιηθεί, μερική αναβαθμολόγηση KAI TO 4.5 ΓΙΝΕΤΑΙ 5). Οι φοιτητές που θέλουν να δουν το γραπτό τους να έλθουν στο γραφείο του κ. Βούλγαρη και Ηλία την Τετάρτη 24.2, 12:00-13:00, (κτίριο Β, ισόγειο, στο πρώην εργαστήριο βάσεων δεδομένων),

Βαθμολογίες Σεπτεμβρίου 2015
 

Bαθμολογία Τεχνολογία και Προγραμματισμό Υπολογιστών (πρωτοετών), Σεπτέμβριος 2015 [xls ] Oι φοιτητές που θέλουν να δουν το γραπτό τους στο κομμάτι της C πρέπει να περάσουν από το γραφείο του κ. Μακρή την Τετάρτη 16.9.2015, 11:00-12:00. Για το κομμάτι του κ. Αλεξίου ισχύει ό,τι έχει ανακοινωθεί από τον ιδιο. Το 4.5 γίνεται 5. Βαθμολογία Εισαγωγή στο Διαδικαστικό προγραμματισμο (ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ), Σεπτέμβριος 2015 [xls ] Oι φοιτητές που θέλουν να δουν το γραπτό τους στη C πρέπει να περάσουν από το γραφείο του κ. Μακρή την Δευτέρα 14.9.2015, 16:00-17:00. Το 4.5 γίνεται 5.

Βαθμολογίες 2014-2015
 

Βαθμολογία Εισαγωγή στο Διαδικαστικό προγραμματισμο, Ιούλιος 2015 [xls ] Oι φοιτητές που θέλουν να δουν το γραπτό τους στη C πρέπει να περάσουν από το γραφείο του κ. Μακρή την Δευτέρα 13.7.2015, 16:00-17:00. Το 4.5 γίνεται 5. Βαθμολογία Τεχνολογία και Προγραμματισμός Υπολογιστών, Φεβρουάριος 2015 [xls ] και Βαθμολογία Εισαγωγή στο Διαδικαστικό προγραμματισμο, Φεβρουάριος 2015 [xls ] Oι φοιτητές που θέλουν να δουν το γραπτό τους στη C πρέπει να περάσουν από το γραφείο του κ. Μακρή την Πέμπτη 19.2, 17:30-18:30. Το 4.5 γίνεται 5. Για την υλη του κ. Αλεξίου πρέπει να περάσουν από το γραφείο του κ. Αλεξίου ώρες που ο ιδιος θα ανακοινώσει έξω από το γραφείο του. Παρατίθονται και σχεδιαγράμματα λύσεων των θεμάτων C [zip ].

Βαθμολογίες 2013-2014
 

Βαθμολογία Εισαγωγή στο Διαδικαστικό προγραμματισμο, Σεπτέμβριος 2014 [xls ] Oι φοιτητές που θέλουν να δουν το γραπτό τους πρέπει να περάσουν από το γραφείο του κ. Μακρή την Τετάρτη 17.9, 09:00-10:00. Το 4.5 γίνεται 5. Βαθμολογία Εισαγωγή στο Διαδικαστικό προγραμματισμο, Iουλιος 2014 [xls ] Oι φοιτητές που θέλουν να δουν το γραπτό τους πρέπει να περάσουν από το γραφείο του κ. Μακρή την Δευτέρα 7.7 09:00-10:00. Το 4.5 γίνεται 5. Βαθμολογία εργαστήριο λογισμικού Βαθμολογία Εργαστηριο Λογισμικού για επί πτυχίω, Ioύλιος 2014 [doc ] Το 4.5 στρογγυλοποιείται σε 5. Βαθμολογία Εισαγωγή στο Διαδικαστικό προγραμματισμο, Φεβρουάριος 2014 [xls ] Oι φοιτητές που θέλουν να δουν το γραπτό τους πρέπει να περάσουν από το γραφείο του κ. Μακρή την Πέμπτη 27.2 15:00-16:00. Το 4.5 γίνεται 5, όσοι έχουν γραπτά <=4 δεν παίρνουν προβιβάσιμο βαθμό, οι σκιασμενες γραμμές αναφερονται σε εκκρεμότητες αναφορών, οι φοιτητές αυτοί πρεπει να ελθουν σε επικοινωνία μαζί μου (τους έχει σταλεί και σχετικό e_mail).

Βαθμολογίες 2012-2013
 

Βαθμολογία Εισαγωγή στο Διαδικαστικό προγραμματισμο, Σεπτέμβριος 2013 [xls ] Βαθμολογία Εργαστηριο Λογισμικού για επί πτυχίω, Σεπτέμβριος 2013 [doc ] Το 4.5 στρογγυλοποιείται σε 5. Oι φοιτητές που θέλουν να δουν το γραπτό τους πρέπει να περάσουν από το γραφείο του κ. Μακρή την Πέμπτη 19.9 17:00-18:00. Βαθμολογία Εισαγωγή στο Διαδικαστικό προγραμματισμο, Φεβρουαρίου 2013 [zip ] To αρχείο με τη συνολική σας βαθμολογία στο .zip αρχείο είναι το c_sinolo_2013.xlsx, και το αρχείο με τη βαθμολογία στο εργαστηριο είναι το c_lab_2013.xlsx. Οι φοιτητές που θέλουν να δουν το γραπτό τους πρέπει να περάσουν από το γραφείο μου τη Δευτέρα 11.2.2013, 18:00-19:00 (θα είναι παρών και ο κ. Σταμος). Βαθμολογία Εργαστηριο Λογισμικού για επί πτυχίω 2013 [zip ]