Τεχνολογία και Προγραμματισμός Υπολογιστών
  TEXNOΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 
  Εισαγωγική Σελίδα
  Διαφάνειες Μαθημάτων/Αναλυτικό Διάγραμμα Μελέτης
  Εργασίες
  Ανακοινώσεις
  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
  Σχετικοί Σύνδεσμοι
  Forum Μαθήματος
  Ανακοίνωση Βαθμολογίας
  Ιστοσελίδα Εργαστηρίου
  Επικοινωνία
 
   
PDS Group HPCLAB

Εισαγωγή(2016-2017)
 

Tα μαθήματα Εισαγωγή στο Διαδικαστικό Προγραμματισμό ΚΑΙ Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών και των Επικοινωνιών ( http://www.ceid.upatras.gr/webpages/faculty/alexiou/eis_sys/) έχουν ενοποιηθεί στο μάθημα: Τεχνολογία και Προγραμματισμός των Υπολογιστών, με βασικό διδακτικό βοήθημα το βιβλίο του Behrouz Forouzan, Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών (3η έκδοση), εκδόσεις Κλειδαριθμος και το παρεχόμενο στους φοιτητές διδακτικό βοήθημα στη γλώσσα C. Βασικές έννοιες επιστήμης υπολογιστων : Πληροφορία, Επεξεργασία, Αλγόριθμος, Ρεπερτόριο εντολών, Πρόγραμμα. Δομή Υπολογιστικών Συστημάτων. Οργάνωση και Λειτουργία Η/Υ. Τρόποι Αναπαράστασης Πληροφοριών. Βασικές Πράξεις σε Αριθμητικά Δεδομένα. Τρόποι Διευθυνσιοδότησης Πληροφορίας. Σύστημα Μνήμης. Περιφερειακές Συσκευές. Δίκτυα Υπολογιστών.Εισαγωγικές έννοιες (πρόβλημα, αλγόριθμος, πρόγραμμα). Διαδικασία εκτέλεσης ενός προγράμματος. Ορισμός μίας γλώσσας προγραμματισμού, η γλώσσα C. Δομή προγράμματος C. Αλφάβητο, λεξιλόγιο, σταθερές, μεταβλητές. Βασικοί τύποι δεδομένων. Βασικές εντολές εισόδου και εξόδου. Τελεστές και κατηγορίες εκφράσεων. Έλεγχος ροής προγράμματος και δομές επιλογής και επανάληψης. Τύπος πίνακα και τύπος δείκτη. Υποπρογράμματα και συναρτήσεις στη C. Προχωρημένα θέματα συναρτήσεων (εμβέλεια, πέρασμα παραμέτρων). Δομές στη C και προσπέλαση αρχείων. Το μάθημα περιέχει και μία σειρά ασκήσεων στη γλώσσα προγραμματισμού C. Οι ασκήσεις αυτές υλοποιούνται από τους φοιτητές με στόχο την εμπέδωση των όσων έχουν διδαχθεί στη θεωρία. Στα πλαίσια του εργαστηρίου ο πρωτοετής φοιτητής έρχεται πρώτη φορά σε επαφή με τον διαδικαστικό προγραμματισμό σε υπολογιστικά περιβάλλοντα Unix. Για το εισαγωγικό αυτό εργαστήριο, που σκοπό έχει να διδάξει στους πρωτοετείς φοιτητές τις μεθόδους και τις τεχνικές του προγραμματισμού, επιλέχθηκε η γλώσσα προγραμματισμού C.

Η σύγχρονη αντίληψη για την εισαγωγή στον προγραμματισμό, σε πανεπιστημιακό επίπεδο, είναι ότι οι πρωτοετείς φοιτητές πρέπει να εισάγονται στον προγραμματισμό με χρήση "μοντέρνων" γλωσσών αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού όπως C++ και java. Εμείς λαμβάνοντας υπόψη ότι στη σύνθεση των πρωτοετών φοιτητών του τμήματος μόνο μικρό ποσοστό έχει πρότερη εμπειρία στον προγραμματισμό, από τις λυκειακές τους σπουδές, πιστεύουμε ότι η επιλογή της C συνδυάζει μία θεμελιώδη γλώσσα προγραμματισμού που είναι ταυτόχρονα και η βάση των μοντέρνων γλωσσών προγραμματισμού. Έτσι προσφέρει μεγάλη προγραμματιστική εμπειρία στους φοιτητές μας ενώ ταυτόχρονα αποτελεί το καλύτερο εφαλτήριο για γρήγορη και σε βάθος κατανόηση όλων των υπόλοιπων γλωσσών προγραμματισμού.

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΥΛΗ ΑΝΑ ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΑΝΑ ΔΙΑΛΕΞΗ

OI EΞΕΤΑΣΕΙΣ KAI TA ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

TA TMHMATA ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (το εργαστήριο ξεκινά 31.10- οι φοιτητές των οποίων δεν υπάρχει το όνομα ¨η είναι μ/χ θα πανε στα τμήματα της Παρασκευής 11:;00-13:00 ή 13:00-15:00)


Ύλη γραπτής εξέτασης μαθήματος 2016-2017: Η ύλη της γραπτής εξέτασης είναι το σύνολο της ύλης και των δύο επιμέρους μαθημάτων που απαρτίζουν το συνολικό μάθημα. δηλαδή το διδακτικό βοήθημα "Εισαγωγη στην Επιστήμη των Υπολογιστών" του Behrouz Forouzan, το περιεχόμενο του παρεχόμενου διδακτικού βιβλίου και βοηθήματος για C, με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα που πραγματευονται οι διαλέξεις (με βάση τους τίτλους διαλέξεων στις διαφάνειες μαθήματος), το βοήθημα "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ" του κ. Βεργου, ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για ΑΤ91 του κ. Αλεξίου. Oι εξετάσεις πραγματοποιούνται με κλειστά βιβλία για την C και με ανοιχτα το βιβλίο του Behruz Forouzan, το βοήθημα "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ" του κ. Βεργου ΚΑΙ TIΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για ΑΤ91 του κ. Αλεξίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ C 2016-7: Η τελική εξέταση θα πραγματοποιηθεί 10.2.2017 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ. Η εξέταση θα έχει διάρκεια (ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ) 1 ώρα (30 λεπτά επίλυση ασκήσεων και 30 λεπτά προφορική εξέταση) και θα περιλαμβάνει δύο απλές ασκήσεις που θα απαιτούν να γραφεί ένα μικρό κομμάτι κώδικα ώστε να εκτελεί μια λειτουργία όπως θα περιγράφεται από την εκφώνηση. Μετά την ολοκλήρωση των απαντήσεων σας θα ακολουθήσει προφορική εξέτασή τους. Η εξεταστέα ύλη για την τελική εξέταση του εργαστήριου είναι αυτή που καθορίζεται από τα σετ ασκήσεων που δόθηκαν κατά τη διάρκεια του εξάμηνου (και που συμπίπτει με την υλη των γραπτών εξετάσεων που θα πραγματοποιηθούν στις 23.1). Τα τμήματα είναι αυτά που αναφέρονται στην σελίδα http://software.hpclab.ceid.upatras.gr/lab/ (με αυτα πραγματοποιήθηκε το εργαστήριο την διάρκεια του εξαμήνου) και είναι:

Παρασκευή 10.2.2017:

09:00-10:00 --> ΤΜΗΜΑ 1

10:00-11:00 --> ΤΜΗΜΑ 2

11:00-12:00 --> ΤΜΗΜΑ 3

12:00-13:00 --> TMHMA 4

13:00-14:00 --> TMHMA 5

14:00-15:00 --> ΤΜΗΜΑ 6 και οι φοιτητές που δεν αναφέρεται το όνομά τους σε κάποιο από τα τμήματα 1-6,
Διαφάνειες Μαθήματος 2016-2017: Οι διαφάνειες είναι αναρτημένες στο e_class χώρο του μαθήματος (TEXNΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) CEID 1122, επιλογή Έγγραφα). Oι διαφάνειες για τη γλώσσα C, η πρώτη παρουσίαση και οι παλαιότερες διαφάνειες προσπελαύνονται απο τον σύνδεσμο Διαφανειες Μαθημάτων/Αναλυτικό Διάγραμμα Μελέτης της παρούσας σελίδας.