ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ KAI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
    
 
  Ανακοινώσεις
  Εργαστηριακές Ασκήσεις
  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
  Σχετικοί Σύνδεσμοι
  Forum Μαθήματος
  Βαθμολογική συνεισφορά και διαδικαστικά
  Ιστοσελίδα Μαθήματος
  Επικοινωνία
 
   
HPCLAB UPATRAS

Εισαγωγή
 

Στα πλαίσια του εργαστηρίου ο πρωτοετής φοιτητής έρχεται πρώτη φορά σε επαφή με τον διαδικαστικό προγραμματισμό σε υπολογιστικά περιβάλλοντα Unix. Για το εισαγωγικό αυτό εργαστήριο, που σκοπό έχει να διδάξει στους πρωτοετείς φοιτητές τις μεθόδους και τις τεχνικές του προγραμματισμού, επιλέχθηκε η γλώσσα προγραμματισμού C.

Η σύγχρονη αντίληψη για την εισαγωγή στον προγραμματισμό, σε πανεπιστημιακό επίπεδο, είναι ότι οι πρωτοετείς φοιτητές πρέπει να εισάγονται στον προγραμματισμό με χρήση "μοντέρνων" γλωσσών αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού όπως C++ και java. Εμείς λαμβάνοντας υπόψη ότι στη σύνθεση των πρωτοετών φοιτητών του τμήματος μόνο μικρό ποσοστό έχει πρότερη εμπειρία στον προγραμματισμό, από τις λυκειακές τους σπουδές, πιστεύουμε ότι η επιλογή της C συνδυάζει μία θεμελιώδη γλώσσα προγραμματισμού που είναι ταυτόχρονα και η βάση των μοντέρνων γλωσσών προγραμματισμού. Έτσι προσφέρει μεγάλη προγραμματιστική εμπειρία στους φοιτητές μας ενώ ταυτόχρονα αποτελεί το καλύτερο εφαλτήριο για γρήγορη και σε βάθος κατανόηση όλων των υπόλοιπων γλωσσών προγραμματισμού.

Στο εργαστήριο οι φοιτητές μας αναπτύσσουν κώδικα για προβλήματα στα οποία παρουσιάζονται θέματα προγραμματισμού όπως: Οι Βασικές αρχές δομημένου προγραμματισμού. Σχεδίαση, υλοποίηση, εκσφαλμάτωση και τεκμηρίωση προγραμμάτων. Τύποι δεδομένων. Έλεγχος ροής προγράμματος, οι βασικές εντολές της C. Βασικές συναρτήσεις και διαδικασίες εισόδου εξόδου. Συναρτήσεις και εμβέλεια μεταβλητών. Αναδρομικοί αλγόριθμοι. Δομημένοι τύποι δεδομένων. Δείκτες και δυναμικές δομές δεδομένων. Αρχεία και η χρήση τους.

Διαδικαστικά εργαστηρίου 2017-2018: Οι ασκήσεις του εργαστηρίου είναι 3-4 σύνολα (2-3 εβδομάδες το κάθε σύνολο διάρκεια επίλυσης). Ενώ πραγματοποιείται και μια τελική εξέταση στο χώρο του εργαστηρίου (στην εξεταστική). Οι ασκήσεις ειναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ, η τελική εξέταση συμμετέχει βαθμολογικά. Το εργαστήριο θα πραγματοποιείται ένα δίωρο κάθε εβδομάδα με τους φοιτητές χωρισμένους σε 6 τμήματα, στο χώρο του Υπολογιστικού Κέντρου. Τα τμήματα είναι: Δευτέρα 08:00-10:00 (τμήμα 1, μεγάλη/μικρή αίθουσα Υπολογιστικού Κέντρου), Δευτέρα 10:00-12:00 (τμήμα 2, μεγάλη/μικρή αίθουσα Υπολογιστικού Κέντρου), Δευτέρα 15:00-17:00 (τμήμα 3, μεγάλη/μικρή αίθουσα Υπολογιστικού Κέντρου), Tετάρτη 15:00-17:00 (τμήμα 4, μεγάλη/μικρή αίθουσα Υπολογιστικού Κέντρου), Παρασκευή 11:00-13:00 (τμήμα 5, μεγάλη/μικρή αίθουσα Υπολογιστικού Κέντρου), Παρασκευή 13:00-15:00 (τμήμα 6, μεγάλη/μικρή αίθουσα Υπολογιστικού Κέντρου).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ C 2017-8:

Οι εξετάσεις στο κομμάτι της C (1/3 της βαθμολογίας) θα πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο (Υπολογιστικό Κέντρο) την εβδομάδα 15.1.2018 – 19.1.2018. Κάθε φοιτητής εξετάζεται με βάση τα τμήματα εργαστηρίου που έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος (http://software.hpclab.ceid.upatras.gr/ ) KAI THN ANTIΣΤΟΙΧΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ: TMHMA 1 ΔΕΥΤΕΡΑ 15.1 08:00-10:00, ΤΜΗΜΑ 2 ΔΕΥΤΕΡΑ 15.1 10:00-12:00, ΤΜΗΜΑ 3 ΔΕΥΤΕΡΑ 15.1 15:00-17:00, ΤΜΗΜΑ 4 ΤΕΤΑΡΤΗ 17.1 15:00-17:00 ΤΜΗΜΑ 5 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.1, 11:00-13:00, ΤΜΗΜΑ 6 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.1, 13:00-15:00. Μαζί με τους πρωτοετείς εξετάζονται και οι φοιτητές μεγαλυτέρων ετών (2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017) ΚΑΙ οι παλαιοι φοιτητές που χρωστούν το μάθημα Εισαγωγή στον Διαδικαστικό Προγραμματισμό Οι φοιτητές μεγαλυτέρων ετών πρέπει να στείλουν e_mail στη διεύθυνση makri@ceid.upatras.gr δηλώνοντας την πρόθεσή τους να εξεταστούν καθώς και το τμήμα στο οποίο θέλουν να εξεταστούν.