ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ KAI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
    
home
  Ανακοινώσεις
  Εργαστηριακές Ασκήσεις
  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
  Σχετικοί Σύνδεσμοι
  Forum Μαθήματος
  Βαθμολογική συνεισφορά και διαδικαστικά
  Ιστοσελίδα Μαθήματος
  Επικοινωνία
 
   
HPCLAB UPATRAS

Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 
Προτεινόμενα βιβλία

Τα βιβλία που δίνονται από το Τμήμα έχουν επιλεγεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με αυστηρά κριτήρια ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις της διδασκαλίας του μαθήματος και κατ' επέκταση της διδακτέας ύλης. Ωστόσο, επειδή συχνά γίνεται η ερώτηση από τους φοιτητές αν "υπάρχει κάποιο καλό βιβλίο σχετικά με προγραμματισμό σε C?", παραθέτουμε επιπλέον τίτλους βιβλίων τα οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο φοιτητής για την πληρέστερη πληροφόρηση του στο αντικείμενο. Σε καμία όμως περίπτωση οι ακόλουθες αναφορές δεν γίνονται ως υπόδειξη, και μάλιστα διαφημιστική, για τους επιπλέον τίτλους. Για το λόγο αυτό, η συγκεκριμένη σελίδα μπορεί να φιλοξενήσει και άλλους τίτλους οι οποίοι όμως θα πρέπει να αντιστοιχούν στο επίπεδο γνώσεων που απαιτεί το συγκεκριμένο μάθημα του Τμήματος μας.


Η ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ C
KERNIGHAN-RITCHIE
960-209-053-7
ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

C: Βήμα-Προς-Βήμα
Waite, Prata
ISBN: 9605120211

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-C, ΑΠΟ ΤΗ C ΣΤΗ JAVA
Κλ. Θραμπουλίδης
960-8050-79-0

C How to Program, 4/e
Harvey M. Deitel, Deitel & Associates, Inc.
Paul J. Deitel, Deitel & Associates, Inc.
ISBN: 0-13-142644-3

The Dictionary of Standard C
Rex Jaeschke
ISBN: 0-13-090620-4

Shortcut to Programmer Productivity
Gerry Haustein
ISBN: 0-13-146934-7