ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ KAI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
    
home
  Ανακοινώσεις
  Εργαστηριακές Ασκήσεις
  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
  Σχετικοί Σύνδεσμοι
  Forum Μαθήματος
  Βαθμολογική συνεισφορά και διαδικαστικά
  Ιστοσελίδα Μαθήματος
  Επικοινωνία
 
   
HPCLAB UPATRAS

Ανακοινώσεις 2016-2017
 

Ο τελικός βαθμός κάθε φοιτητή Α έτους θα υπολογισθεί ως εξής:
10% * Tελική εξέταση εργαστηρίου
90% * Βαθμός Γραπτής Εξέτασης (Ο Βαθμός Γραπτής Εξέτασης πρέπει να είναι >=5)

Οι ασκήσεις του εργαστηρίου είναι 3-4 σύνολα (2-3 εβδομάδες το κάθε σύνολο διάρκεια επίλυσης). Ενώ πραγματοποιείται και μια τελική εξέταση στο χώρο του εργαστηρίου (στην εξεταστική). Οι ασκήσεις ειναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ, η τελική εξέταση συμμετέχει βαθμολογικά.