ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ KAI ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
    
 
  Ανακοινώσεις
  Εργαστηριακές Ασκήσεις
  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
  Σχετικοί Σύνδεσμοι
  Forum Μαθήματος
  Βαθμολογική συνεισφορά και διαδικαστικά
  Ιστοσελίδα Μαθήματος
  Επικοινωνία
 
   
HPCLAB UPATRAS

Εισαγωγή
 

Στα πλαίσια του εργαστηρίου ο πρωτοετής φοιτητής έρχεται πρώτη φορά σε επαφή με τον διαδικαστικό προγραμματισμό σε υπολογιστικά περιβάλλοντα Unix. Για το εισαγωγικό αυτό εργαστήριο, που σκοπό έχει να διδάξει στους πρωτοετείς φοιτητές τις μεθόδους και τις τεχνικές του προγραμματισμού, επιλέχθηκε η γλώσσα προγραμματισμού C.

Η σύγχρονη αντίληψη για την εισαγωγή στον προγραμματισμό, σε πανεπιστημιακό επίπεδο, είναι ότι οι πρωτοετείς φοιτητές πρέπει να εισάγονται στον προγραμματισμό με χρήση "μοντέρνων" γλωσσών αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού όπως C++ και java. Εμείς λαμβάνοντας υπόψη ότι στη σύνθεση των πρωτοετών φοιτητών του τμήματος μόνο μικρό ποσοστό έχει πρότερη εμπειρία στον προγραμματισμό, από τις λυκειακές τους σπουδές, πιστεύουμε ότι η επιλογή της C συνδυάζει μία θεμελιώδη γλώσσα προγραμματισμού που είναι ταυτόχρονα και η βάση των μοντέρνων γλωσσών προγραμματισμού. Έτσι προσφέρει μεγάλη προγραμματιστική εμπειρία στους φοιτητές μας ενώ ταυτόχρονα αποτελεί το καλύτερο εφαλτήριο για γρήγορη και σε βάθος κατανόηση όλων των υπόλοιπων γλωσσών προγραμματισμού.

Στο εργαστήριο οι φοιτητές μας αναπτύσσουν κώδικα για προβλήματα στα οποία παρουσιάζονται θέματα προγραμματισμού όπως: Οι Βασικές αρχές δομημένου προγραμματισμού. Σχεδίαση, υλοποίηση, εκσφαλμάτωση και τεκμηρίωση προγραμμάτων. Τύποι δεδομένων. Έλεγχος ροής προγράμματος, οι βασικές εντολές της C. Βασικές συναρτήσεις και διαδικασίες εισόδου εξόδου. Συναρτήσεις και εμβέλεια μεταβλητών. Αναδρομικοί αλγόριθμοι. Δομημένοι τύποι δεδομένων. Δείκτες και δυναμικές δομές δεδομένων. Αρχεία και η χρήση τους.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 2016-7: Ανακοίνώθηκαν τα τμήματα εργαστηρίου (xls). Το εργαστήριο γίνεται στην μικρή αίθουσα του Υπολογιστικού Κέντρου, και ξεκινάει πρώτη εβδομάδα Νοεμβρίου.

Διαδικαστικά εργαστηρίου 2016-2017: Οι ασκήσεις του εργαστηρίου είναι 3-4 σύνολα (2-3 εβδομάδες το κάθε σύνολο διάρκεια επίλυσης). Ενώ πραγματοποιείται και μια τελική εξέταση στο χώρο του εργαστηρίου (στην εξεταστική). Οι ασκήσεις ειναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ, η τελική εξέταση συμμετέχει βαθμολογικά. Το εργαστήριο θα πραγματοποιείται ένα δίωρο κάθε εβδομάδα με τους φοιτητές χωρισμένους σε 6 τμήματα, στο χώρο του Υπολογιστικού Κέντρου. Τα τμήματα είναι: Δευτέρα 08:00-10:00 (τμήμα 1, μεγάλη/μικρή αίθουσα Υπολογιστικού Κέντρου), Δευτέρα 10:00-12:00 (τμήμα 2, μεγάλη/μικρή αίθουσα Υπολογιστικού Κέντρου), Δευτέρα 15:00-17:00 (τμήμα 3, μεγάλη/μικρή αίθουσα Υπολογιστικού Κέντρου), Tετάρτη 15:00-17:00 (τμήμα 4, μεγάλη/μικρή αίθουσα Υπολογιστικού Κέντρου), Παρασκευή 11:00-13:00 (τμήμα 5, μεγάλη/μικρή αίθουσα Υπολογιστικού Κέντρου), Παρασκευή 13:00-15:00 (τμήμα 6, μεγάλη/μικρή αίθουσα Υπολογιστικού Κέντρου).

C ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΥΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ: Για τους φοιτητές υπό μετεγγραφή (ΑΝ έχει ολοκληρωθεί η μετακίνησή τους) η εξέτασή τους στο εργαστήριο θα γίνει μία φορά την ημερομηνία τελικής εξέτασης εργαστηρίου.

Η ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.

Υπενθυμίζεται ότι για τελικός βαθμός κάθε φοιτητή Α έτους θα υπολογισθεί ως εξής:

10% * Βαθμός Τελικής Εξέτασης Εργαστηρίου +

90% * Βαθμός Γραπτής Εξέτασης (Ο Βαθμός Γραπτής Εξέτασης πρέπει να είναι >=5)