Τεχνολογία και Προγραμματισμός Υπολογιστών
  TEXNOΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
home
  Εισαγωγική Σελίδα
  Διαφάνειες Μαθημάτων/Αναλυτικό Διάγραμμα Μελέτης
  Εργασίες
  Ανακοινώσεις
  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
  Σχετικοί Σύνδεσμοι
  Forum Μαθήματος
  Ανακοίνωση Βαθμολογίας
  Ιστοσελίδα Εργαστηρίου
  Επικοινωνία
 
   
PDS Group HPCLAB


Διαφάνειες του Μαθήματος
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΣΤΟ E_CLASS TOY MAΘΗΜΑΤΟΣ ((CEID1122 - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ(ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ)), το site ειναι βοηθητικό και για τη C.
Διαφάνειες μαθήματος Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών και των Επικοινωνιών (http://www.ceid.upatras.gr/webpages/faculty/alexiou/eis_sys/)
Διάλεξη 1η [ pdf ]Εισαγωγή-Γραμματική-Συντακτικό Γλώσσας Δομή Προγράμματος
Διάλεξη 2η [ pdf ]Τύποι δεδομένων, Μεταβλητες, Είσοδος-Έξοδος
Διάλεξη 3η [ pdf ] Τελεστές-Εκφράσεις,Υπολογισμός εκφράσεων. Μετατροπές τύπων
Διάλεξη 4η [ pdf ] Έλεγχος ροής: Δομές επανάληψης, Δομές Επιλογής
Διάλεξη 5η [ pdf ] Τύπος πίνακα ,Μεταβλητές με δείκτη , Πολυδιάστατοι πίνακες
Διάλεξη 6η [ ppt ] Τύπος δείκτη, Δείκτες-πίνακες, δείκτες-αλφαριθμητικά
Διάλεξη 7η [ pdf ] Συναρτήσεις, Κλήσεις Συναρτήσεων
Διάλεξη 8η [ pdf ] Εμβέλεια Συναρτήσεων
Διάλεξη 9η [ pdf ] Αρχεία - Λίστες
Παραδείγματα κώδικα σε C (2019) [ zip ] Παραδείγματα κώδικα σε C (2019)
Διάλεξη σε Συμβολική Γλώσσα [ pdf ] προγραμματισμός σε Συμβολική Γλώσσα
Διαλέξεις Φροντιστηρίων [ zip ] Διαλέξεις Φροντιστηρίων 2014-2015
Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών και Επικοινωνιών [ ppt ] Ανάκτηση Πληροφορίας