Τεχνολογία και Προγραμματισμός Υπολογιστών
  TEXNOΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
home
  Εισαγωγική Σελίδα
  Διαφάνειες Μαθημάτων/Αναλυτικό Διάγραμμα Μελέτης
  Εργασίες
  Ανακοινώσεις
  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
  Σχετικοί Σύνδεσμοι
  Forum Μαθήματος
  Ανακοίνωση Βαθμολογίας
  Ιστοσελίδα Εργαστηρίου
  Επικοινωνία
 
   
PDS Group HPCLAB

Εργαστηριακές Ασκήσεις 2017-2018


Εδώ ανακοινώνονται τα φυλλάδια Εργαστηριακών Ασκήσεων οι οποίες θα πραγματοποιούνται στα πλαίσια του εργαστηρίου. Οι ασκήσεις ειναι προαιρετικές χωρίς βαθμολογική συνεισφορά, και για την εξάσκηση των φοιτητών. Τo δίωρο εργαστηρίου οι φοιτητές έρχονται για να τεσταρουν τους κωδικές τους και για να βοηθιούνται αν κατι δεν παει καλα. Στο εργαστήριο εξετάζονται ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ, ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, με θέματα παρόμοια με αυτά των ασκήσεων, και βαθμολογική συνεισφορα ...%. Δηλαδή οι φοιτητές βαθμολογόύνται ΜΟΝΟ απο την τελική εξέταση εργαστηρίου από την οποία παίρνουν το ...% της βαθμολογίας.

Το εργαστήριο θα πραγματοποιείται ένα δίωρο κάθε εβδομάδα με τους φοιτητές χωρισμένους σε 6 τμήματα, στο χώρο του Υπολογιστικού Κέντρου. Τα τμήματα είναι:Το εργαστήριο θα πραγματοποιείται ένα δίωρο κάθε εβδομάδα με τους φοιτητές χωρισμένους σε 6 τμήματα, στο χώρο του Υπολογιστικού Κέντρου. Τα τμήματα είναι: Δευτέρα 08:00-10:00 (τμήμα 1, μεγάλη/μικρή αίθουσα Υπολογιστικού Κέντρου), Δευτέρα 10:00-12:00 (τμήμα 2, μεγάλη/μικρή αίθουσα Υπολογιστικού Κέντρου), Δευτέρα 15:00-17:00 (τμήμα 3, μεγάλη/μικρή αίθουσα Υπολογιστικού Κέντρου), Tετάρτη 15:00-17:00 (τμήμα 4, μεγάλη/μικρή αίθουσα Υπολογιστικού Κέντρου), Παρασκευή 11:00-13:00 (τμήμα 5, μεγάλη/μικρή αίθουσα Υπολογιστικού Κέντρου), Παρασκευή 13:00-15:00 (τμήμα 6, μεγάλη/μικρή αίθουσα Υπολογιστικού Κέντρου).

Οι ασκήσεις του εργαστηρίου για το 2017-2018 είναι 3-4 σύνολα (2-3 εβδομάδες το κάθε σύνολο διάρκεια επίλυσης). Οι ασκήσεις ειναι προαιρετικές χωρίς βαθμολογική συνεισφορά, και για την εξάσκηση των φοιτητών. To δίωρο εργαστηρίου οι φοιτητές έρχονται για να τεσταρουν τους κωδικές τους και για να βοηθηθούν αν κατι δεν παει καλα. Στο εργαστήριο οι φοιτητές εξετάζονται ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ, ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, με θέματα παρόμοια με αυτά των ασκήσεων. Συνεπώς βαθμολογούνται ΜΟΝΟ απο την τελική εξέταση εργαστηρίου από την οποία παίρνουν το ...% της βαθμολογίας. Για κάθε υποερώτημα ο φοιτητής θα πρέπει να έχει το αντίστοιχο αρχείο κώδικα C αποθηκευμένο στο λογαριασμό του στο diogenis.ceid.upatras.gr το οποίο θα πρέπει να έχει μεταγλωττιστεί χωρίς σφάλματα, ενώ για το σύνολο των ερωτημάτων θα πρέπει να έχει φέρει και μια αναφορά κειμένου με τις απαντήσεις του. Η αναφορά θα πρέπει να εμπεριέχει όλα τα ζητούμενα αρχεία κωδικα, επαρκως σχολιασμένα, απαντήσεις όπου αυτές ζητούνται, και ατιολογήσεις (αν κρινεται απαραίτητο) στις υλοποιήσεις που έχουν επιλεχθεί.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΥΠΟ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ: (όπως αναφέρεται και στην κεντρική σελίδα του μαθήματος από την αρχή του έτους στον συνδεσμο ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ) Για όσους φοιτητές ειχε ολοκληρωθεί η μετεγγραφή πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης της τελικής εξέτασης, θα εξεταστούν στην τελική εξέταση εργαστηρίου.

Αν χρειαστεί χρήση βιβλιοθηκών, στην ιστοσελίδα http://www.acm.uiuc.edu/webmonkeys/book/c_guide/ μπορεί κάποιος να προσπελάσει μία λίστα με τα header files της βιβλιοθήκης της C και τις δηλωμένες σε αυτα συναρτήσεις. Όποιος θέλει μπορεί να δει πηγαίο κώδικα διαφόρων συναρτήσεων βιβλιοθηκών της GNU C library στη διεύθυνση: http://www.gnu.org/software/libc/ Διευθύνσεις ιστοσελίδων με εναλλακτικές υλοποιήσεις και περισσότερες πληροφορίες μπορεί κάποιος να βρει στην ιστοσελίδα http://en.wikipedia.org/wiki/C_standard_library. -->
1ο ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 2017-2018 Τύποι δεδομένων, Τελεστές, Εκφράσεις, Εντολή If
Εγχειρίδιο Χρησης υπηρεσιών υπολογιστικού κέντρου Εγχειρίδιο χρήσης υπηρεσιών υπολογιστικού κέντρου.
Χρηση υπολογιστικών συστημάτων Εισαγωγικές έννοιες στη χρήση υπολογιστικών συστημάτων.
Φυλλάδιο Εισαγωγικού εργαστηρίου 2017-2018 Εισαγωγικές έννοιες του εργαστηρίου.
Πρώτη εισαγωγική παρουσίαση 2017-2018 Εισαγωγικές έννοιες υπολογιστικών συστημάτων.