Τεχνολογία και Προγραμματισμός Υπολογιστών
  TEXNOΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
home
  Εισαγωγική Σελίδα
  Διαφάνειες Μαθημάτων/Αναλυτικό Διάγραμμα Μελέτης
  Εργασίες
  Ανακοινώσεις
  Προτεινόμενη Βιβλιογραφία
  Σχετικοί Σύνδεσμοι
  Forum Μαθήματος
  Ανακοίνωση Βαθμολογίας
  Ιστοσελίδα Εργαστηρίου
  Επικοινωνία
 
   
PDS Group HPCLAB

Εργαστηριακές Ασκήσεις 2019-2020


Εδώ ανακοινώνονται τα φυλλάδια Εργαστηριακών Ασκήσεων οι οποίες θα πραγματοποιούνται στα πλαίσια του εργαστηρίου. Οι ασκήσεις ειναι προαιρετικές χωρίς βαθμολογική συνεισφορά, και για την εξάσκηση των φοιτητών. Τo δίωρο εργαστηρίου οι φοιτητές έρχονται για να τεσταρουν τους κωδικές τους και για να βοηθιούνται αν κατι δεν παει καλα. ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (13.1.2020-17.1.2020 - Ο ΚΑΘΕ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ), ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, με θέματα παρόμοια με αυτά των ασκήσεων, και βαθμολογική συνεισφορα 1/3 ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.

TO EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΕΚΙΝΑ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019. Το εργαστήριο θα πραγματοποιείται ένα δίωρο κάθε εβδομάδα με τους φοιτητές χωρισμένους σε 6 τμήματα, στο χώρο του Υπολογιστικού Κέντρου. Τα τμήματα είναι: Δευτέρα 09:00-11:00 (τμήμα 1, μεγάλη/μικρή αίθουσα Υπολογιστικού Κέντρου), Tρίτη 09:00-11:00 (τμήμα 2, μεγάλη/μικρή αίθουσα Υπολογιστικού Κέντρου), Tρίτη 11:00-13:00 (τμήμα 3, μεγάλη/μικρή αίθουσα Υπολογιστικού Κέντρου), Τρίτη 13:00-15:00 (τμήμα 4, μεγάλη/μικρή αίθουσα Υπολογιστικού Κέντρου), Πέμπτη 14:00-16:00 (τμήμα 5, μεγάλη/μικρή αίθουσα Υπολογιστικού Κέντρου).

Οι ασκήσεις του εργαστηρίου για το 2019-2020 είναι 3 σύνολα (3 εβδομάδες το κάθε σύνολο διάρκεια επίλυσης). Οι ασκήσεις ειναι προαιρετικές χωρίς βαθμολογική συνεισφορά, και για την εξάσκηση των φοιτητών. To δίωρο εργαστηρίου οι φοιτητές έρχονται για να τεσταρουν τους κωδικές τους και για να βοηθηθούν αν κατι δεν παει καλα. Για κάθε υποερώτημα ο φοιτητής θα πρέπει να έχει το αντίστοιχο αρχείο κώδικα C αποθηκευμένο στο λογαριασμό του στο diogenis.ceid.upatras.gr το οποίο θα πρέπει να έχει μεταγλωττιστεί χωρίς σφάλματα, ενώ για το σύνολο των ερωτημάτων ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΣΕΙ και μια αναφορά κειμένου με τις απαντήσεις του. Η αναφορά θα πρέπει να εμπεριέχει όλα τα ζητούμενα αρχεία κωδικα, επαρκως σχολιασμένα, απαντήσεις όπου αυτές ζητούνται, και ατιολογήσεις (αν κρινεται απαραίτητο) στις υλοποιήσεις που έχουν επιλεχθεί.

ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ, (13.1.2020-17.1.2020 - Ο ΚΑΘΕ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ), ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, με θέματα παρόμοια με αυτά των ασκήσεων, και βαθμολογική συνεισφορα 1/3 ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.

Όποιος θέλει μπορεί να δει πηγαίο κώδικα διαφόρων συναρτήσεων βιβλιοθηκών της GNU C library στη διεύθυνση: http://www.gnu.org/software/libc/ Διευθύνσεις ιστοσελίδων με εναλλακτικές υλοποιήσεις και περισσότερες πληροφορίες μπορεί κάποιος να βρει στην ιστοσελίδα http://en.wikipedia.org/wiki/C_standard_library. --> -->
3ο ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 2019-2020 δείκτες, δομές, αρχεία Λύσεις (σχεδιάγραμμα λύσεων)
2ο ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 2019-2020 Πίνακες, δείκτες, δομές, συναρτήσεις Λύσεις (σχεδιάγραμμα λύσεων)
1ο ΣΕΤ ΑΣΚΗΣΕΩΝ 2019-2020 Τύποι δεδομένων, Τελεστές, Εκφράσεις, Εντολή If, εντολές επανάληψης Λύσεις (σχεδιάγραμμα λύσεων)
Εγχειρίδιο Χρησης υπηρεσιών υπολογιστικού κέντρου Εγχειρίδιο χρήσης υπηρεσιών υπολογιστικού κέντρου.
Χρηση υπολογιστικών συστημάτων Εισαγωγικές έννοιες στη χρήση υπολογιστικών συστημάτων.
Φυλλάδιο Εισαγωγικού εργαστηρίου 2019-2020 Εισαγωγικές έννοιες του εργαστηρίου.
Πρώτη εισαγωγική παρουσίαση 2019-2020 Εισαγωγικές έννοιες υπολογιστικών συστημάτων.


-->